Schott Glass Products

Schott Standard Filters
Filter # Color Filter # Color Filter # Color
BG-3 Blue/Green GG-385 Yellow UG-1 Black-UV
BG-4 Blue/Green GG-395 Yellow UG-5 Black-UV
BG-7 Blue/Green GG-400 Yellow UG-11 Black-UV
BG-12 Blue/Green GG-420 Yellow  
BG-18 Blue/Green GG-435 Yellow RG-610 Red/Black
BG-20 Blue/Green GG-455 Yellow RG-630 Red/Black
BG-24A Blue/Green GG-475 Yellow RG-645 Red/Black
BG-25 Blue/Green GG-495 Yellow RG-665 Red/Black
BG-26 Blue/Green   RG-695 Red/Black
BG-28 Blue/Green KG-1 Clear-IR abs RG-715 Red/Black
BG-34 Blue/Green KG-2 Clear-IR abs RG-780 Red/Black
BG-36 Blue/Green KG-3 Clear-IR abs RG-830 Black-IR pass
BG-38 Blue/Green WG-280 Clear-UV RG-1000 Black-IR pass
BG-39 Blue/Green WG-295 Clear-UV RG-9 Black-IR pass
BG-40 Blue/Green WG-305 Clear-UV NG-1 Neutral Density
BG-42 Blue/Green WG-320 Clear-UV NG-3 Neutral Density
VG-6 Green   NG-4 Neutral Density
VG-9 Green OG-515 Orange NG-5 Neutral Density
VG-14 Green OG-530 Orange NG-9 Neutral Density
  OG-550 Orange NG-10 Neutral Density
OG-570 Orange NG-11 Neutral Density
OG-590 Orange NG-12 Neutral Density


Request For Information